Hoe werken elektrotechnische installaties en hoe relevant is dit voor mij als bedrijf

In de bouwsector worden steeds hogere eisen gesteld aan de veiligheid en energiebesparing.
Door bij de aanleg direct goed aandacht te besteden aan de installatietechniek, wordt op een duurzame manier gebouwd.

Elektrotechniek vindt zijn toepassing in een grote hoeveelheid installaties, waaronder:

  • intercominstallaties
  • automatisering van gebouwen
  • inbraak- en brandsystemen
  • regel- en meetinstallatie
  • kracht- en lichtinstallaties
  • groepenkast elektriciteit

Belang van elektrotechniek
Aangezien elk bedrijf gebruikmaakt van elektriciteit, is aandacht voor goede installatietechniek echt belangrijk. De gehele bedrijfsvoering draait immers op installaties die zijn aangesloten op netwerken.
Een goede beveiliging tegen brand is even belangrijk als een betrouwbaar aangelegde groepenkast.
Bij de bouw van een bedrijfspand is het aan te raden, het geheel van elektrotechnische installaties in handen te leggen van een deskundige partij.

Normen elektrotechniek
Om te zorgen dat de installatietechniek voldoet aan de gestelde eisen, zijn normen vastgesteld. Deze normen hebben betrekking op:

  • inspectie
  • werkvoorschriften
  • installatievoorschriften
  • veiligheid

Dit zijn de zogeheten NEN-normen en hiermee wordt het werken met elektrotechnische installaties volgens richtlijnen uitgevoerd.
Met de NEN-normen wordt duidelijkheid verschaft over de veiligheid. De manier van werken wordt hierdoor eenduidig gemaakt. De normen worden bepaald door meerdere partijen, zowel de overheid als kleine als grote bedrijven. Je kunt als bedrijf zelf ook invloed uitoefenen op de vaststelling van de normen. Zo wordt een breed draagvlak gecreƫerd, waarbij meerdere invalshoeken zorgen voor goed vastgelegde normen.

Scholing NEN-normen
Om volgens de normen goed en veilig te kunnen werken, is goede scholing en training belangrijk. Dit kan zowel in groepsverband als op individuele basis via e-learning.
Het voordeel van een scholing in het bedrijf is dat je direct meerdere medewerkers van dezelfde informatie voorziet. De mogelijkheid om vragen te stellen of na te praten leidt tot veel kennis bij de aanwezige collega’s.
Bij gebrek aan tijd is e-learning een goede manier om toch de nodige kennis te vergaren.

Belang van elektrotechnische installaties
De aanleg van elektra is een vak apart en niet alleen vanwege het gevaar dat door verkeerde aanleg kan ontstaan. Het koppelen van diverse systemen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering. Kostenbesparend, veilig en betrouwbaar.
Je loopt op deze manier minder risico als ondernemer. Degelijk aangelegde installaties zijn energiebesparend en door de koppeling met andere systemen zonder meer gebruikersvriendelijk.